วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ความทรงจำ

                                               ในขนาดแข่งขันวาดถาพ
                                               ได้ระดับที่3                                             เต้นเปิดสนาม